مفهوم بازار قسمت اول

مفهوم بازار قسمت اول

مفهوم بازار

بازار به معنای اولیه خود، مکان فیزیکی خاصی است که در آن خریداران و فروشندگان برای برای مبادله کالا و خدمات دور هم جمع می شوند. یک بازار شامل تمام خریداران و فروشندگانی است که در حال داد و ستد کالاها یا خدمات خاصی هستند.

” به طور کلی برای تعریف مفهوم کلی بازار می توان گفت که بازار مشتمل بربر تمام مشتریان بالقوه است که دارای نیاز ها و خواسته مشترک باشند و برای تامین نیاز و خواسته خود به انجام معامله متمایل اند و توانایی انجام این کار را نیز دارند”

در تعریف فوق نیاز، خواسته، اشتراک، تمایل، توان و مبادله مفاهیم اصلی هستند. بنابراین برای درک صحیح بازار باید درک درستی از این مفاهیم داشته باشیم.

نیاز: حسی است که از محرومیت و یا کمبود چیزی در انسان بوجود می آید.

خواسته: شکل برطرف شدن نیاز است.

اشتراک: در چیزی یا کاری با دیگران سهیم شدن را اشتراک می گویند. مشتریان یک بازار مشخص دارای خواسته های مشخصی هستند.

مبادله: دادن چیزی در قبال گرفتن چیز دیگری را مبادله می گویند. مشتری باید حاضر باشد تا در قبال گرفتن محصول هزینه کند.

تمایل: اشتیاق و آمادگی برای انجام کاری را تمایل می گویند .

توان: داشتن قدرت، مهارت، منابع و فرصت برای انجام کاری را توان می گویند. قطعا مشتری باید توان خرید را داشته باشد.

هر یک از این عناصر در صورتی که وجود نداشته باشند بازار شکل نمی گیرد.

در ادامه می توانید مفهوم اصلی بازار را با توضیحاتی در این زمینه در فیلم ویدیویی مشاهده کنید.

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *